ONE MORE INTERNATIONAL

SERTİFİKALARIMIZ

“Sertifikalar, Bir ürünün yeterliliğini gösteren belgelerdir.

Ürünlerin kaliteli olması, o ürünü piyasaya süren marka ve şirketler için önemli bir kriterdir.

Çünkü bir şirketin müşterilerin gözünde değerini belirler.

Bu bakımdan müşteri ve işletme kalitesine vurgu yapan en önemli faktör sertifikalardır.”

DOPING FREE SERTİFİKASI

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı tarafından tüm ürünlerin %100 doping içermediğine dair alınan sertifikadır.

HELAL SERTİFİKASI

Ürün ve hizmetlerin İslam Hukukunun gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığını gösteren bir belgedir. İslam dininin geçerli olduğu ülke veya bölgelerde, ürünlerin tüketim için uygun olduğunu garanti eder.

ISO/IEC 20000-1:2018 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ (ITSMS)

Bilgi teknolojileri hizmeti sunan firmaların veya birimlerin iç ve dış müşterilerinin beklentilerini karşılayabilmeleri, durumlarını ve performanslarını sürekli iyileştirme ve geliştirmeleri, ilgili operasyonlarını yönetmelerinde ve hizmet vermelerinde hangi yöntemleri uygulayacakları, nasıl uygulayacakları konularında kılavuzluk eden bir standarttır.

ISO 27001:2013 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

ISO 27001:2013 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

Kuruluşların kendilerinin ve müşterilerinin gizli bilgilerini güvende tutmalarına, yönetmelerine ve şirketlerin finansal verilerini, fikri mülkiyetlerini ve hassas müşteri bilgilerini korumalarına yardımcı olan uluslararası bir belgedir.

ISO 10002:2018 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

ISO 10002:2018 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

Müşteri memnuniyetini arttırmak: geri bildirime açık (şikayetler dahil) müşteri odaklı bir ortam yaratmak, alınan şikayetleri çözmek ve kuruluşun müşteri hizmetleri de dahil olmak üzere ürünlerini ve hizmetlerini geliştirmek için sahip olunan belgedir.

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

Kuruluşların faaliyetlerine katma değer kazandırma ve performansı sürekli artırma olanağı sağlamaktır.

Müşteri odaklılık, liderlik, çalışanların katılımı, süreç yaklaşımı, iyileştirme, kanıta dayalı karar verme ve ilişkilerin yönetimi prensipleri esas alınarak hazırlanan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı, müşteri memnuniyeti ve geçerli yasal şartların sağlanması için şartları tanımlamaktadır.

ISO 13485 TIBBİ CİHAZLAR İÇİN KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ

Tıbbi cihazlar için özel şartlar içeren uluslararası bir standarttır.

ISO 13485, tıbbi cihaz üreticilerinin CE İşaretlemesine giderken de kullanabilecekleri en önemli argümanlardan biridir.

Özellikle tasarım aşamasındaki ek istekleri ve steril tıbbi cihazlar için özel şartları ile tıbbi cihaz üreticilerine ait bir standart haline getirilmiştir.

FDA ONAYI

Amerika Birleşik Devletleri’nin Sağlık Bakanlığı’na bağlı; gıda, diyet eklentileri, ilaç, biyolojik medikal ürünler, kan ürünleri, medikal araçlar, radyasyon yayan aletler, veteriner aletleri ve kozmetiklerden sorumlu bürosudur.

FDA kısaltmasının açılımı “Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi” olarak ifade edilebilir. Bu dairenin kuruluş amacı, sağlık ve yaşam için gerekli ürünlerin en yüksek kalitede sağlaması için bilimsel ve kapsamlı araştırmalarını kamuoyuna sunarak halk sağlığını korumaktır.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ BELGESİ (WHO)

Birleşmiş Milletlere bağlı olan ve toplum sağlığıyla ilgili uluslararası çalışmalar yapan örgüttür.

Tüm insanların mümkün olan en yüksek sağlık düzeyine ulaşmaları için Teşkilat bu amacı gerçekleştirmek üzere uluslararası sağlık çalışmalarının yönetimi ve eşgüdümünü sağlamaktadır.

ISO 22716:2013 GMP İYİ ÜRETİM UYGULAMALARI BELGESİ

İnsan Sağlığını doğrudan etkileyen ilaç, kozmetik, gıda, medikal cihaz gibi ürünlerin hangi koşullarda üretilmesi gerektiği konusunda kılavuzluk eden bir kalite sistemidir.

MEDICAL DEVICES 93/42/EEC

İŞYERİ DIŞINDA SATIŞ YETKİ BELGESİ

Ticaret Bakanlığı tarafından verilen bu belge İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri kapsamında faaliyette bulunmak isteyen satıcı veya sağlayıcıların sahip olması zorunlu olan belgeyi ifade eder.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU ONAYI

Potansiyel ilaçların, tıbbi cihazların, diğer tanı/tedavi ürün ve yöntemlerinin kamunun kullanımına sunulması için bu ürün/yöntemlerin güvenliliğinin ve etkililiğinin bir dizi klinik araştırma neticesinde verilen bir belgedir.

VEGAN BELGESİ

CE BELGESİ

CE İşareti, ürünlerin AB teknik düzenlemelerinin tüm gereksinimlerini karşıladığını ve herhangi bir teknik engelle karşılaşılmadan AB üyesi ülkeler arasında dolaşabileceğini ifade eder. Avrupa’ya Uygunluk anlamına gelen bu işaret, ürünlerin minimum güvenlik, sağlık ve çevre gereksinimleri açısından denetlendiğini/değerlendirildiğini gösterir.

ÜRÜN ANALİZ RAPORLARI

Ürünlere ait ISO/ IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Akreditasyonu sahibi ilk laboratuvar İNTERTEK Test Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan detaylı ürün analiz raporu mevcuttur.